Impresum

DanKüchen tvornica namještaja M. Danzer GmbH
Leonfeldner Straße 273
4040 Linz
Telefon: +43 (0)732/2552 0
Fax: +43 (0) 732/253010
E-Mail: service@dan.at
Porezni broj (OIB): ATU 39844308
Broj registra poslovnih subjekata: FN 139003T
Registarski sud Linz
Obveza informiranja prema E-Commerce Gesetz (ECG) (Zakona o elektroničkom
poslovnom i pravnom prometu)